top of page

Privacybeleid

Welkom op de website van Ingeblikt ®

 

Ons postadres is:
Baronielaan 16
8760 Meulebeke
België

 

Ons ondernemingsnummer of btw-nummer is BE 0789169333.

 

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid

 

Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd.

Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

 • uw domeinnaam (IP-adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina's

 • uw volledige naam, bedrijf, e-mailadres en telefoonnr. als u boodschappen/vragen plaatst op deze website of deze aan ons communiceert

 • alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

 • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt

 • documenten die u ons als bijlage bij een bericht stuurt

 

Deze informatie wordt gebruikt:

 • om de inhoud van onze website te verbeteren

 • om uw boodschappen/vragen te beantwoorden

 • deze informatie wordt NIET gebruikt om u zonder toestemming direct mail te sturen

 

Veiligheid

 

Als wij uw gegevens of documenten ontvangen, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij bepaalde gevoelige informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.

Documenten die u ons via het contactformulier op de website bezorgt, worden nooit doorgegeven aan derde partijen voor andere doeleinden dan de opdracht waarvoor u een beroep doet op Ingeblikt. De derde partijen die toegang krijgen tot uw documenten om de opdracht uit te voeren zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst en mogen in geen enkel geval uw documenten kopiëren of doorgeven aan andere partijen zonder uw uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.

Hoe ons contacteren in verband met ons privacybeleid?

Wenst u te reageren op ons privacybeleid, dan kunt u ons contacteren:

 

 • via e-mail: info@ingeblikt.be

 • via telefoon: 0032 495 10 08 08

 • per post: Baronielaan 16, 8760 Meulebeke, België
   

Als u ons uw e-mailadres via het webformulier meedeelt met betrekking tot een offerteaanvraag voor een eventuele opdracht, zullen wij u op dit e-mailadres contacteren om uw aanvraag verder te bespreken. Wij zullen uw opgegeven e-mailadres NIET gebruiken voor direct mail, tenzij we uw expliciete toestemming in de vorm van een opt-in op voorhand hebben ontvangen. Indien u dergelijke direct mail na opt-in niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres of te unsubscriben in de e-mail zelf. Wij verbinden er ons toe op dat moment uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings (of telefonische oproepen) wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel).

 

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 

Gegevens en documenten worden door Ingeblikt bijgehouden zolang het bedrijf dit nodig acht om zijn dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

 

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

 

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele (onjuiste) gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren of te verwijderen. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren of te verwijderen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Ten slotte willen wij er u ook op wijzen dat u het recht heeft om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
commission@privacycommission.be

bottom of page